svg

Mi gradimo vaš san

  Prilagodljiva ponovna upotreba

  Ponovna upotreba je ključno povodom ažuriranja već postojećih izgradnji. Da bi se ovo uspešno postiglo, potrebna je vizija onoga što može biti i posebna sposobnost da se identifikuju mogućnosti za spašavanje elemenata postojeće strukture kako bi se nova gradnja svela na minimum.

  Druge usluge

  • Predgradnja

   Predgradnja nam je ukupni uspeh projekta, koji u velikoj meri zavisi od odluka donesenih u početnom planiranju bilo kojeg građevinskog posla. Tako

  • Konsultacija

   Konsultacija u Sajko Roof-u funkcioniše tako što, svim projektima pristupamo na kolaborativni način, stvarajući integrisanu grupu i profesionalnu uslugu.