svg

Mi gradimo vaš san

  Usluge

  • Sendvič paneli i prateća oprema

   Novogradnja

   Novogradnja vašeg projekta obavezno stoji na vrh naše liste za izgradnju. Jer, kada im se da glavno značenje, neizbežno se kreće napred

  • Sendvič paneli i prateća oprema

   Prilagodljiva ponovna upotreba

   Ponovna upotreba je ključno povodom ažuriranja već postojećih izgradnji. Da bi se ovo uspešno postiglo, potrebna je vizija onoga što može biti

  • Sendvič paneli i prateća oprema

   Održavanje

   Održavanje je isto toliko važno, koliko i sama izgradnja projekta, zbog čega je nama jako bitno da naši projekti donesu dugogodišnje uspehe

  • Sendvič paneli i prateća oprema

   Konsultacija

   Konsultacija u Sajko Roof-u funkcioniše tako što, svim projektima pristupamo na kolaborativni način, stvarajući integrisanu grupu i profesionalnu uslugu.

  • Sendvič paneli i prateća oprema

   Predgradnja

   Predgradnja nam je ukupni uspeh projekta, koji u velikoj meri zavisi od odluka donesenih u početnom planiranju bilo kojeg građevinskog posla. Tako

  • Sendvič paneli i prateća oprema

   Mali projekti

   Mali projekti su, pored naših velikih temeljnih projekata sa PIR sendvič panelima, od istog značaja, jer mi prihvatimo male i skromne projekte