svg

Mi gradimo vaš san

  Predgradnja

  Predgradnja nam je ukupni uspeh projekta, koji u velikoj meri zavisi od odluka donesenih u početnom planiranju bilo kojeg građevinskog posla. Tako u Sajko Roof-u svim projektima pristupamo na kolaborativni način, stvarajući integrisanu grupu i profesionalnu uslugu.

  Druge usluge

  • Prilagodljiva ponovna upotreba

   Ponovna upotreba je ključno povodom ažuriranja već postojećih izgradnji. Da bi se ovo uspešno postiglo, potrebna je vizija onoga što može biti

  • Održavanje

   Održavanje je isto toliko važno, koliko i sama izgradnja projekta, zbog čega je nama jako bitno da naši projekti donesu dugogodišnje uspehe